@phdthesis{Fer03,
author = {C. Ferri},
title = {Multi-Paradigm Learning of Declarative Models},
school = "Departament de Sistemes Informàtics i Computació,
Universitat Politècnica de València",
ISBN = "",
month = {May}, year = 2003,
}